Finanzen

Stefano Nicoletti ühenduse D.E.C.I.B.A. nimel Itaalia pankade ennatliku probleemlaenudest teatamise kohta 

associazione D.E.C.I.BA - Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in Europäische Union
4% from 500 for quorum
  1. Launched February 2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja, kes on ühenduse aseesimees, kaebab Itaalia pankade tegevuse üle, kes annavad riskikeskusele (krediidisektoris kasutatav teabepunkt) teada klientidest, kellel on ajutised makseraskused (sageli juhuslikel põhjustel, mis erinevad maksejõuetust põhjustavatest olukordadest), nimetades neid nn halbadeks maksjateks. Selline teatamine muudab kliendi ebausaldusväärseks ja võib põhjustada talle tõsist kahju, näiteks talle juba antud krediidiliinid tühistatakse, ei lubata saada uusi laene samalt või teiselt pangalt ega avada uusi arvelduskontosid. Petitsiooni esitaja, kes vaidlustab terve rea küsimusi, mida ta peab ebaseaduslikuks ja põhiseadusevastaseks (õigus olla ära kuulatud, nõuetekohane menetlus, süütuse presumptsioon), rõhutab, et pangad rikuvad ELi põhiõiguste harta artiklis 8 sätestatud õigust isikuandmete kaitsele (aga ka ELi lepingu artiklit 39 ja ELi toimimise lepingu artiklit 16). Kui selline teatamine ei põhine õigusnormidel ega ole proportsionaalne ning kui see toimub ilma isiku nõusolekuta, võib see põhjustada korvamatut kahju isiku era- ja tööelule.

Thank you for your support, associazione D.E.C.I.BA - Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now