Petitioner i Wien

Avisering om nya petitioner i Wien

Låt mig veta om nya petitioner i denna regionen.

Basinformation

Förtroendevald
Bürgermeister von Wien Michael Ludwig
Invånare
1 973 403
Rösträtt
~ 1.500.000

Quoruminformation

oPetition Quorum: (signaturer)
7 400

Kontaktinformation:

Skriftlig petition till postadressen
Wiener Landtag und Gemeinderat
Lerchenfelder Straße 4
Wien

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu