Petície v Viedeň

Oznamovanie nových petícií v Viedeň

Dajte mi vedieť o nových petíciách v tomto regióne.

Základné informácie

Zvolený zástupca
Bürgermeister von Wien Michael Ludwig
Obyvatelia
1 973 403
oprávnený hlasovať
~ 1.500.000

kvórum

oPetition kvorum (Spravne)
7 400

kontaktné údaje

Webová stránka
https://www.wien.gv.at/
Snemovňa parlamentu
Zoznam poslancov
Písomná petícia na poštovú adresu
Wiener Landtag und Gemeinderat
Lerchenfelder Straße 4
Wien
E-mailová adresa
post@ma62.wien.gv.at

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz