Ψηφίσματα στην Βιέννη

Κοινοποίηση νέων αναφορών στο Βιέννη

Ενημερώστε μας για νέες αναφορές σε αυτή την περιοχή.

9.755 Υπογραφές
65 ημέρες υπόλοιπο
1.885 Υπογραφές
187 ημέρες υπόλοιπο
1.845 Υπογραφές
19 ημέρες υπόλοιπο
1.721 Υπογραφές
46 ημέρες υπόλοιπο
702 Υπογραφές
96 ημέρες υπόλοιπο
358 Υπογραφές
55 ημέρες υπόλοιπο
87 Υπογραφές
35 ημέρες υπόλοιπο

Βασικές πληροφορίες:

Εκλεγμένος εκπρόσωπος
Bürgermeister von Wien Michael Ludwig
Κάτοικος
1.973.403
Δικαίωμα ψήφου
~ 1.500.000

Δεδομένα απαρτίας

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ιστοσελίδα
https://www.wien.gv.at/
Δημόσια ψηφίσματα
https://www.wien.gv.at/petition/online/
Έγγραφη αναφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση
Wiener Landtag und Gemeinderat
Lerchenfelder Straße 4
Wien
Διεύθυνση email
post@ma62.wien.gv.at
Καμία απάντηση: 78 / Διαφωνώ: 8 / Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ: 8 / Το email δεν μπορεί να βρεθή για τεχνικούς λόγους: 4 / Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email: 3
Απόψεις για την openPetition Stoppt das Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα