Din röst skapar ändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

Ser du ett problem och vill göra något åt det? Du är inte ensam! 12 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag trivs människor med online-petitioner. openPetition stödjer din kampanj från skapande till distribution till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende.
Vi ger alla en röst - oavsett hur stor eller liten din sak är.

Efter avslutad dialog med mottagaren

Frågor som diskuterades offentligt med mottagaren och avslutades med ett beslut av beslutsfattarna.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu