Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

След приключване на диалога с приемателя — Европейски съюз

Притеснения, които бяха публично обсъдени при получателя и приключиха с решение на вземащите решения.

81 Подписи
2016 завършен

Петиции до ЕС на други езици

1 187 Подписи
11.2021 г. завършен
283 073 Подписи
12.2021 г. завършен
283 073 Подписи
12.2021 г. завършен
0 Подписи
09.2019 г. завършен

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега