Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor verzoekschriften en politieke dialoog

Zie je een probleem en wil je er iets aan doen? Je bent niet alleen! 13 miljoenen mensen worden betrokken op ons platform om actief sociale problemen aan te pakken.

Elke dag gedijen mensen met online petities. Wij ondersteunen uw campagne van creatie tot levering.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - hoe groot of klein je doel ook is.

Wat wil je vandaag veranderen?

Na dialoog met ontvanger beëindigd — Europese Unie

Kwesties die publiekelijk met de ontvanger zijn besproken en met de beslissing van de besluitvormers zijn beëindigd.

81 handtekeningen
2016 voltooid

Verzoekschriften aan de EU in andere talen

1.187 handtekeningen
Nov 2021 voltooid

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten