Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

14 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur. Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

dialogu me marrësin ka përfunduar — Bashkimi Evropian

Shqetësimet që u diskutuan publikisht me marrësin dhe përfunduan me një vendim të vendimmarrësve.

81 nënshkrimet
2016 i përfunduar

Peticione drejtuar BE-së në gjuhë të tjera

283 073 nënshkrimet
dhj 2021 i përfunduar
0 nënshkrimet
2019 i përfunduar

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani