Wissenschaft

Za sdružení Science for Democracy (Věda pro demokracii) ve věci financování výzkumu lidského genomu ze strany EU 

Science for Democracy
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice vyjadřuje nespokojenost s tím, že Komisí předložený návrh programu Horizont Evropa, výzkumného a inovačního programu Evropské unie na období 2021 až 2027 ze způsobilosti k financování vyřazuje výzkum lidského genomu. Předkladatel namítá, že to v rozporu se základními lidskými právy ohrožuje a podrývá vědecký pokrok v léčbě závažných onemocnění, neboť je tak financování upíráno výzkumu, který by mohl vést k prevenci či léčbě závažných genetických onemocnění.

Thank you for your support, Science for Democracy

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now