Wissenschaft

V mene organizácie Science for Democracy, o financovaní výskumu ľudskej genetiky z prostriedkov EÚ 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyjadruje nespokojnosť s tým, že v návrhu Komisie na program Európskej únie pre výskum a inováciu na obdobie rokov 2021 – 2027 Horizont Európa je výskum ľudskej genetiky vylúčený z oprávnenosti na financovanie. Predkladateľ petície tvrdí, že tak nebude zabezpečená ochrana a podpora vedeckého pokroku v oblasti liečby závažných chorôb, a tým základných ľudských práv, pretože sa z financovania vylúči výskum, ktorý má potenciál viesť k prevencii alebo liečbe takýchto závažných genetických chorôb.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now