Wissenschaft

от името на „Наука за демокрация“, относно финансирането от ЕС за изследвания на човешките гени 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията е недоволен, че предложението на Комисията за „Хоризонт Европа“, програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г., изключва изследванията на човешките гени от допустимост за финансиране. Вносителят на петицията заявява, че така не се защитава и насърчава научният напредък в лечението на сериозни заболявания в съответствие с основните права на човека, като се изключват от финансиране научни изследвания, които имат потенциал да осигурят превенция или лечение на такива сериозни генетични заболявания.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now