Wissenschaft

от името на „Наука за демокрация“, относно финансирането от ЕС за изследвания на човешките гени 

Science for Democracy
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията е недоволен, че предложението на Комисията за „Хоризонт Европа“, програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г., изключва изследванията на човешките гени от допустимост за финансиране. Вносителят на петицията заявява, че така не се защитава и насърчава научният напредък в лечението на сериозни заболявания в съответствие с основните права на човека, като се изключват от финансиране научни изследвания, които имат потенциал да осигурят превенция или лечение на такива сериозни генетични заболявания.

Thank you for your support, Science for Democracy

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international