Science

För ”Science for Democracy”, om EU-finansiering för humangenetisk forskning 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren är missnöjd med att humangenetisk forskning inte är berättigad till stöd enligt kommissionens förslag till Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram för perioden 2021–2027. Framställaren anser att det inte går att skydda och främja vetenskapliga framsteg i behandlingen av allvarliga sjukdomar, i överensstämmelse med de grundläggande mänskliga rättigheterna, om man inte finansierar forskning som kan leda till att sådana allvarliga genetiska tillstånd kan förebyggas eller behandlas.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now