Handelspolitik

W sprawie utworzenia specjalnej wizy dla tych partnerów obywateli UE mieszkających za granicą, którzy są spoza UE 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję, który jest obywatelem UE mieszkającym za granicą, zwraca uwagę na obciążenie administracyjne, na które napotyka podczas podróży do UE ze swoją żoną, nawet po 14 latach małżeństwa, ze względu na to, że nie jest ona obywatelką UE. Składający petycje wyjaśnia, że jego żona musi za każdym razem występować o wizę Schengen, która uprawnia jedynie do ograniczonego okresu pobytu. Prosi o rozważenie możliwości stworzenia specjalnej wizy długoterminowej dla małżonków spoza UE, o którą można by się ubiegać po upływie dwóch lat od zawarcia małżeństwa cywilnego z obywatelem UE. Zdaniem składającego petycję taka specjalna wiza powinna być wydawana na okres 10 lat lub, jeśli to nie jest możliwe, na okres przynajmniej 5 lat. Ułatwiłaby ona swobodne przemieszczanie się rodzin obywateli UE. Składający petycję wyjaśnia ponadto, że lokalny personel pracujący w konsulatach UE lub w biurach wizowych znajdujących się za granicą często nie zna zbyt dobrze praw obywateli UE i może nakładać nadmierne dodatkowe obowiązki na ich partnerów.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international