Handelspolitik

Kterou předložil Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques (státní příslušnost: Portugalsko) ve věci zavedení zvláštních víz pro občany zemí mimo EU, kteří jsou manželem/manželkou občana EU s bydlištěm v zahraničí 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice, občan EU s bydlištěm mimo její území, upozorňuje na administrativní zátěž při cestování do EU se svou manželkou, která není občanem EU, a to i po 14 letech trvání jejich manželství. Vysvětluje, že jeho manželka musí pokaždé požádat o schengenské vízum, čímž má stanovenou pouze omezenou dobu pobytu. Předkladatel proto žádá, aby bylo zváženo vytvoření zvláštních dlouhodobých víz pro manžele/manželky ze zemí mimo EU po uplynutí dvou let jejich zákonného manželství s občanem EU. Takové zvláštní vízum by mělo mít podle předkladatele platnost 10 let nebo, pokud to není možné, alespoň 5 let. Usnadnilo by to svobodu pohybu rodin občanů EU. Předkladatel dále vysvětluje, že zaměstnanci na konzulátech EU nebo vízových úřadech v zahraničí často nejsou příliš obeznámeni s právy občanů EU a mohou jejich partnerům ukládat nesmyslné a dodatečné povinnosti.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international