Handelspolitik

Om indførelse af et særligt visum for EU-borgeres partnere, der er tredjelandsborgere og bosiddende i udlandet 

Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 04/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren, som er EU-borger med bopæl uden for EU, fremhæver den administrative byrde, han oplever, når han rejser ind i EU sammen med sin kone, selv efter 14 års ægteskab, da hun er tredjelandsborger. Andrageren forklarer, at hans kone skal ansøge om et Schengenvisum, der kun giver opholdsret for en begrænset periode. Han anmoder om, at man overvejer at indføre et særligt langtidsvisum for ikke-EU-borgere efter to års lovligt ægteskab med en EU-borger. Denne særlige type visum bør ifølge andrageren have en varighed på 10 år eller, og hvis dette ikke er muligt, en varighed på mindst 5 år. Et sådant visum vil lette EU-borgernes frie bevægelighed. Andrageren forklarer endvidere, at lokalt ansatte på EU-konsulater eller eksterne visumkontorer i tredjelande ofte ikke er særligt fortrolige med EU-borgernes rettigheder og nogle gange pålægger deres partnere yderligere forpligtelser uretmæssigt.

Thank you for your support, Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now