Handelspolitik

относно създаването на специална виза за партньори на граждани на ЕС, които са граждани на трета държава, пребиваващи в чужбина 

Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 04/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията, гражданин на ЕС, пребиваващ извън ЕС, подчертава административната тежест, която изпитва, за да пътува до ЕС със съпругата си дори след 14 години брак, тъй като тя е гражданин на трета държава. Вносителят на петицията обяснява, че съпругата му трябва да кандидатства всеки път за шенгенска виза, която предвижда само ограничен срок на престой. Той моли да се обмисли създаването на специална дългосрочна виза за съпрузи/ги, граждани на трети държави, след две години законен брак с гражданин на ЕС. Според вносителя на петицията такава специална виза следва да бъде с продължителност 10 години или, ако това не е възможно, поне 5 години. Подобна виза би улеснила свободата на движение на семействата на граждани на ЕС. Вносителят на петицията обяснява освен това, че местният персонал в консулствата на ЕС или службите, на които е възложено издаването на визи в чужбина, често не са много добре запознати с правата на гражданите на ЕС и може да наложи ненужни допълнителни задължения на техните партньори.

Thank you for your support, Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now