Handelspolitik

Om inrättande av en särskild visering för tredjelandsmedborgare som är partner till EU-medborgare som bor utomlands 

Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren, som är EU-medborgare bosatt utanför EU, framhåller den administrativa börda som han, även efter 14 års äktenskap, upplever när han reser in i EU med sin hustru, på grund av att hon är tredjelandsmedborgare. Framställaren förklarar att hans hustru varje gång måste ansöka om Schengenvisering, som bara ger rätt att vistas i unionen under en begränsad period. Han ber att man bör överväga att införa en särskild långtidsvisering för tredjelandsmedborgare efter att två år har förflutit sedan de gifte sig med en EU-medborgare. En sådan särskild visering bör enligt framställaren ha en giltighetstid på tio år eller, om så inte är möjligt, minst fem år. En sådan visering skulle underlätta den fria rörligheten för EU-medborgares familjer. Framställaren förklarar vidare att den lokala personalen vid EU-ländernas konsulat, eller vid kontor utomlands där viseringshandläggning sköts på entreprenad, ofta inte känner till EU-medborgares rättigheter särskilt väl och kan ålägga deras makar onödiga extra skyldigheter.

Thank you for your support, Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international