Handelspolitik

O vytvorení osobitných víz pre občanov krajín mimo EÚ, ktorí sú v partnerskom zväzku s občanom EÚ s bydliskom v zahraničí 

Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 04/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície, ktorý je občanom EÚ žijúci mimo EÚ, zdôrazňuje administratívnu záťaž, ktorej je vystavený pri cestovaní do EÚ so svojou manželkou, a to aj po 14 rokoch manželstva, keďže ona nemá občianstvo EÚ. Predkladateľ petície vysvetľuje, že jeho manželka musí zakaždým požiadať o schengenské vízum, ktoré umožňuje len obmedzené trvanie pobytu. Žiada, aby sa zvážilo vytvorenie osobitných dlhodobých víz pre manželov, ktorí nie sú občanmi EÚ, po dvoch rokoch legálneho manželského zväzku s občanom EÚ. Takéto osobitné vízum by podľa predkladateľa petície malo mať platnosť 10 rokov, alebo ak to nie je možné, aspoň 5 rokov. Takéto vízum by uľahčilo slobodu pohybu rodinným príslušníkom občanov EÚ. Predkladateľ petície ďalej vysvetľuje, že miestni zamestnanci na konzulátoch EÚ alebo externalizované vízové úrady v zahraničí často nie sú veľmi oboznámení s právami občanov EÚ a môžu ich partnerom uložiť neprimerané dodatočné povinnosti.

Thank you for your support, Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now