Handelspolitik

W sprawie różnych rodzajów europejskich systemów pomiaru azotanów 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że w wyniku przeglądu rozporządzenia w sprawie nawozów transpozycja dyrektywy azotanowej opóźniła się o kilka lat. Jego zdaniem istnieją jednak problemy z systemami pomiarowymi w całej UE, ponieważ stacje pomiarowe w państwach członkowskich nie stosują tych samych norm, a zatem wyników nie można łatwo porównać. Powoduje to również problemy w zakresie konkurencji w rolnictwie europejskim. Składający petycję pyta, w jaki sposób UE zagwarantuje porównywalność wyników pomiarów we wszystkich państwach członkowskich; czy istnieje świadomość różnic między systemami pomiarowymi i czy unijne rozporządzenie w sprawie systemów pomiarowych mogłoby doprowadzić do porównywalnych wyników.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international