Handelspolitik

Ve věci různých druhů evropských systémů měření dusičnanů 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel uvádí, že v důsledku přezkumu nařízení o hnojivech bylo o několik let opožděno provedení směrnice o dusičnanech. Podle jeho názoru však napříč EU existují problémy s měřicími systémy, protože měřicí stanice v členských státech nepoužívají stejné normy, a výsledky tedy nelze snadno srovnávat. To také způsobuje problémy s konkurencí v evropském zemědělství. Předkladatel se ptá, jak EU zaručí srovnatelnost výsledků měření v jednotlivých členských státech, zda existuje povědomí o rozdílech mezi měřicími systémy a zda může nařízení EU o měřicích systémech vést ke srovnatelným výsledkům.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international