Handelspolitik

O rôznych druhoch európskych systémov na meranie dusičnanov 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že v dôsledku revízie nariadenia o hnojivách sa transpozícia smernice o dusičnanoch oneskorila o niekoľko rokov. Podľa jeho názoru však existujú problémy s meracími systémami v celej EÚ, keďže meracie stanice v členských štátoch nepoužívajú rovnaké normy, a preto ich nemožno ľahko porovnať. Spôsobuje to aj problémy v oblasti hospodárskej súťaže v európskom poľnohospodárstve. Predkladateľ petície sa pýta, ako EÚ zaručí porovnateľnosť výsledkov meraní vo všetkých členských štátoch, či sú známe rozdiely medzi meracími systémami a či by regulácia EÚ v oblasti systémov merania mohla viesť k porovnateľným výsledkom.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now