Handelspolitik

Om forskellige typer europæiske nitratmålingssystemer 

M. B.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren hævder, at gennemførelsen af nitratdirektivet som følge af revisionen af gødningsforordningen er blevet forsinket med flere år. Efter hans opfattelse er der imidlertid problemer med målingssystemerne i EU, da målestationer i medlemsstaterne ikke anvender de samme standarder, og resultaterne derfor kan være svære at sammenligne. Dette skaber også konkurrencemæssige problemer inden for europæisk landbrug. Andrageren spørger, hvordan EU vil sikre, at måleresultaterne kan sammenlignes på tværs af medlemsstaterne, om der er kendskab til forskellene mellem målingssystemerne, og om hvorvidt en EU-forordning om målingssystemer kan føre til sammenlignelige resultater.

Thank you for your support, M. B.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international