Občianske práva

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Petícia je zameraná na
Europeiska kommissionen
13 13 v Európska únia
0% z 1.000.000 [re kvórum
  1. Zahájená 20.7.2021
  2. Zbierka ešte > 3 mesiace
  3. Podanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie
Súhlasím s tým, že moje údaje budú uložené . Žiadateľ petície môže zobraziť Meno a miesto a preposlať ďalej príjemcovi. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Dôvody

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Ďakujem za vašu podporu, Göran Hansson von Marieholm
Otázka pre iniciátora

Táto petícia bola preložená do nasledujúcich jazykov

Nová jazyková verzia

rozprava

Zatiaľ žiadny argument PRO.

Zatiaľ žiadny argument CONTRA.

Nástroje na šírenie petície.

Máte svoj vlastný web, blog alebo celý webový portál? Staňte sa obhajcom a multiplikátorom tejto petície. Máme bannery, widgety a API (rozhranie), ktoré sa dajú vložiť na vaše stránky.

Zaregistrujte miniaplikáciu pre svoj vlastný web

API (rozhranie)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Popis
Počet podpisov na openPetition stránke a prípadne na externých stránkach.
Metóda HTTP
GET
Formát návratu
JSON

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International