Громадянські права

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Петиція адресована
Europeiska kommissionen
13 13 в Європейський Союз
0% від 1.000.000 для кворуму
  1. Розпочато 20.07.2021
  2. Досі збір > 3 місяців
  3. Подання
  4. Діалог із одержувачем
  5. Рішення
Я згоден/ згідна, що мої дані буде збережено. Позивач може переглянути та переслати мої дані ім'я та місце проживання отримачу петиції. Я можу відкликати цю згоду в будь-який час.

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

мотиви

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Дякуємо за вашу підтримку, Göran Hansson з Marieholm
Питання до ініціатора

Ця петиція була перекладена наступними мовами

нова мовна версія

обговорення

Аргументу ЗА поки немає.

Аргументу ПРОТИ поки немає.

Інструменти для поширення петиції.

У вас є власний веб-сайт, блог або веб-портал? Станьте захисником та мультиплікатором цієї петиції. У нас є банери, віджети та API (інтерфейс) для вбудовування на ваші сторінки.

Віджет із підписами для вашого веб-сайту

API (інтерфейс)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Опис
Кількість підписів на openPetition і на зовнішніх сторінках, якщо це можливо.
Метод HTTP
GET
Формат повернення
JSON

Допоможіть в зміцненні громадянської залученості. Ми хочемо, щоб ваші думки були почуті і залишалися незалежними.

просувати зараз

openPetition це зробити безкоштовно і некомерційну платформу, на якій громадянин загальна проблема в громадських місцях, організовувати і вести діалог з політикою.

openPetition International