Droits civiques

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

La pétition est adressée à
Europeiska kommissionen
13 Signataires 13 en Union européenne
0% de 1.000.000 pour le quorum
  1. Lancé 20/07/2021
  2. Recueillir > 3 mois
  3. Soumission
  4. Dialogue avec le destinataire
  5. Décision
Je suis d'accord que mes données soient enregistrées . Le pétitionnaire peut voir mes Nom et lieu et les transmettre au destinataire de la pétition. Je peux révoquer ce consentement à tout moment.

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Raison

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Merci pour votre soutien, Göran Hansson de Marieholm
Question à l'initiateur

Cette pétition a été traduite dans les langues suivantes

Nouvelle version linguistique

Pas encore un argument PRO.

Pas encore un argument CONTRA.

Outils de diffusion de la pétition.

Vous avez votre propre site web, un blog ou tout un portail web? Devenez l'avocat et multiplicateur de cette pétition. Nous avons les bannières, les widgets et l’API (interface) à intégrer dans vos pages.

Widget d'inscription pour votre propre site web

API (interface)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Déscription de la pétition
Nombre de signatures sur openPetition et, le cas échéant, de pages externes.
Méthode HTTP
GET
Format de retour
JSON

Aide à renforcer la participation civique. Nous voulons que vos préoccupations soient entendues tout en restant indépendants.

Promouvoir maintenant

openPetition International