Pilietinės teisės

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Peticija nagrinėjama
Europeiska kommissionen
13 13 į Europos Sąjunga
0% 1.000.000 kvorumui
  1. Pradėta 2021.7.20
  2. Rinkimas vis dar > 3 mėnesių
  3. Pateikimas
  4. Dialogas su gavėju
  5. Sprendimas
Aš sutinku, kad mano duomenys būtų šsaugotiPeticijos pateikėjas gali Vardas ir vieta peržiūrėti ir persiųsti į peticijų centrą. Aš galiu bet kada atšaukti šį sutikimą

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Priežastis

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Dėkojame už palaikymą, Göran Hansson nuo Marieholm
Klausimas iniciatoriui

Ši peticija išversta į šias kalbas

Nauja kalbos versija

diskusija

Dar nėra argumento UŽ.

Kol kas jokio argumento PRIEŠ.

Priemonės peticijai skleisti.

Turite savo svetainę, tinklaraštį ar visą interneto portalą? Tapk šios peticijos šalininku ir daugintoju. Turime reklamjuostes, valdiklius ir API (sąsają), kuriuos galime įterpti į jūsų puslapius.

Užsiregistruokite savo svetainės valdikliui

API (sąsaja)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Aprašymas
Parašų skaičius openPetition ir, jei taikoma, išoriniuose puslapiuose.
HTTP metodas
GET
Grąža formatas
JSON

Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar

openPetition International