Vatandaşlık hakları

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Dilekçe yönlendirildi
Europeiska kommissionen
13 destekçiler 13 İçinde Avrupa Birliği
0% den 1.000.000 yetersayı için
  1. Başladı 20.07.2021
  2. Henüz koleksiyon > 3 ay
  3. Gönderim
  4. Alıcı ile iletişim kutusu
  5. Karar
Kişisel verilerimin saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum. Dilekçe sahibi İsim ve yer görebilir ve bu bilgileri alıcıya iletebilir. Onayımı istediğim zaman geri çekebilirim .

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Gerekçe

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Desteğiniz ve angajmanınız için çok teşekkür ediyoruz , Göran Hansson itibaren Marieholm
Başlatıcıya soru

Bu kampanya aşağıdaki dillere çevrilmiştir:

Yeni lisan versiyonu

tartışma

Henüz LEHTE argüman yok.

Henüz KARŞI argüman yok.

Dilekçeyi yaymak için araçlar.

Kendi web siteniz, blogunuz veya tüm web portalınız var mı? Bu dilekçenin savunucusu ve çoğaltıcısı ol. openPetition'da sayfalarınıza entegre etmek için banner'lar, widget'lar ve API (arayüz) bulunuyor.

Kendi websiteniz için giriş yapma aracı

API (arayüz)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Açıklama
OpenPetition ve varsa dış sayfalardaki imza sayısı.
HTTP yöntemi
GET
Dönüş biçimi
JSON

Sivil katılımı güçlendirmek için yardımcı olun. Bağımsız kalırken endişelerinizi duyurmak istiyoruz.

Şimdi Bağış yap

openPetition uluslararası