Građanska prava

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Podnesena je peticija
Europeiska kommissionen
13 Potpisnici 13 u Europska unija
0% od 1.000.000 za kvorum
  1. Pokrenut 20.07.2021.
  2. Kolekcija još > 3 mjeseci
  3. Podnošenje
  4. Dijalog s primateljem
  5. Odluka
Slažem se da se spreme i procesiraju moji privatni podaci. Podnositelj peticije može vidjeti Ime i mjesto i proslijediti ove informacije primaocu peticije. Mogu povući svojpristanak u bilo kojem trenutku.

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Obrazloženje

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Hvala vam na podršci, Göran Hansson iz Marieholm
Pitanje inicijatoru

Ova peticija prevedena je na sljedeće jezike

Nova jezična verzija

Još nema argumenata za.

Još nema argumenata protiv.

Alati za širenje peticije.

Imate svoju web stranicu, blog ili cijeli web portal? Postanite zagovornik i multiplikator ove peticije. Imamo banere, widgete i API (sučelje) za ugradnju na vaše stranice.

Prijavite se widget za vlastito web mjesto

API (sučelje)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Opis
Broj potpisa na openPetition i, ako je primjenjivo, na vanjskim stranicama.
HTTP metoda
GET
Povratak formatu
JSON

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International