Umwelt

Ve věci mikroplastů v biologických pevných látkách využívaných v zemědělských hnojivech a kalu z čistíren odpadních vod  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel/ka je znepokojen/a zhoršením znečištění způsobeného plasty, a zejména dopady oběhu mikro- a nanoplastových částic v přírodě. Předkladatel/ka odkazuje na studie dvou německých výzkumných ústavů, které dokládají, že znečištění půdy mikroplasty (prostřednictvím zanášení do sedimentů a podzemních vod) by mohlo mít ničivé dopady na suchozemské ekosystémy, srovnatelně horší než již zkoumané dopady mikroplastů na mořské ekosystémy. Předkladatel/ka odkazuje na další zdroje a dopady mikroplastů na půdu, jako jsou částice z domácnosti, které jsou zanášeny do vodních cest například praním syntetických textilních výrobků. Předkladatel/ka je obzvláště znepokojen/a kontaminací vod vstupujících do čistíren odpadních vod mikroplasty a s tím spojeným rizikem další kontaminace půdy nebo odpadních materiálů později využívaných pro hnojení. Petice rozvádí předběžné vědecké závěry týkající se změn chemických a fyzikálních vlastností mikroplastů po jejich vstupu do suchozemských ekosystémů a přímého účinku na mikroorganismy v podobě endokrinních poruch. Předkladatel/ka rovněž odkazuje na zdokumentované rozšíření mikroplastů v dříve nedotčených prostředích, např. v neobydlených alpských přírodních rezervacích, jakož i na účinky mikro- a nanoplastů vstupujících do potravinového řetězce, a to nejen prostřednictvím ryb a masných výrobků, ale i stopových prvků, které jsou již přítomny v soli, cukru a pivu. Předkladatel/ka uzavírá, že současná situace je zhoršována neexistencí standardizovaných metod pro detekci mikroplastů a jednotného přístupu k souvisejícímu vědeckému výzkumu na úrovni EU a na celosvětové úrovni.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international