Umwelt

Ve věci mikroplastů v biologických pevných látkách využívaných v zemědělských hnojivech a kalu z čistíren odpadních vod  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel/ka je znepokojen/a zhoršením znečištění způsobeného plasty, a zejména dopady oběhu mikro- a nanoplastových částic v přírodě. Předkladatel/ka odkazuje na studie dvou německých výzkumných ústavů, které dokládají, že znečištění půdy mikroplasty (prostřednictvím zanášení do sedimentů a podzemních vod) by mohlo mít ničivé dopady na suchozemské ekosystémy, srovnatelně horší než již zkoumané dopady mikroplastů na mořské ekosystémy. Předkladatel/ka odkazuje na další zdroje a dopady mikroplastů na půdu, jako jsou částice z domácnosti, které jsou zanášeny do vodních cest například praním syntetických textilních výrobků. Předkladatel/ka je obzvláště znepokojen/a kontaminací vod vstupujících do čistíren odpadních vod mikroplasty a s tím spojeným rizikem další kontaminace půdy nebo odpadních materiálů později využívaných pro hnojení. Petice rozvádí předběžné vědecké závěry týkající se změn chemických a fyzikálních vlastností mikroplastů po jejich vstupu do suchozemských ekosystémů a přímého účinku na mikroorganismy v podobě endokrinních poruch. Předkladatel/ka rovněž odkazuje na zdokumentované rozšíření mikroplastů v dříve nedotčených prostředích, např. v neobydlených alpských přírodních rezervacích, jakož i na účinky mikro- a nanoplastů vstupujících do potravinového řetězce, a to nejen prostřednictvím ryb a masných výrobků, ale i stopových prvků, které jsou již přítomny v soli, cukru a pivu. Předkladatel/ka uzavírá, že současná situace je zhoršována neexistencí standardizovaných metod pro detekci mikroplastů a jednotného přístupu k souvisejícímu vědeckému výzkumu na úrovni EU a na celosvětové úrovni.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international