Umwelt

O mikroplastici u biološkim krutim tvarima koje se upotrebljavaju u poljoprivrednim gnojivima i otpadnom mulju  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection , last day
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke zabrinut je zbog povećanog onečišćenja plastikom te osobito zbog učinaka kruženja čestica mikroplastike i nanoplastike u prirodi. Podnositelj predstavke upućuje na istraživanja koja su provela dva njemačka istraživačka instituta koja pokazuju da bi onečišćenje tla mikroplastikom (infiltracijom sedimenata i podzemnih voda) moglo imati razorne učinke na kopnene ekosustave, čak i gore u usporedbi s već istraženim učincima mikroplastike na morske ekosustave. Podnositelj predstavke navodi druge izvore i učinke mikroplastike na tlo, kao što su čestice iz ostataka kućanstava koje ulaze u vodne tokove npr. pranjem sintetičkih tekstila. Podnositelj predstavke osobito je zabrinut zbog onečišćenja mikroplastikom voda koje ulaze u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i povezanog rizika od daljnjeg onečišćenja tla ili otpadnih materijala koji se kasnije upotrebljavaju za gnojenje. U predstavci se detaljno opisuju preliminarni znanstveni zaključci u pogledu izmjene kemijskih i fizičkih svojstava mikroplastike nakon ulaska u kopnene ekosustave te izravnog učinka na mikroorganizme u obliku endokrine disrupcije. Podnositelj predstavke također se osvrće na dokumentirano širenje mikroplastike u prethodno netaknutim okolišima, npr. alpskim prirodnim rezervatima, kao i na učinke ulaska mikroplastike i nanoplastike u prehrambeni lanac, i to ne samo u proizvode od mesa i ribe nego i već postojećih elemenata u tragovima u soli, šećeru i pivu. Podnositelj predstavke zaključuje da trenutačnu situaciju pogoršava problem nedostatka standardiziranih metoda otkrivanja mikroplastike i ujednačenih pristupa povezanom znanstvenom istraživanju na razini EU-a i globalnoj razini.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international