Umwelt

O mikroplastici u biološkim krutim tvarima koje se upotrebljavaju u poljoprivrednim gnojivima i otpadnom mulju  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositelj predstavke zabrinut je zbog povećanog onečišćenja plastikom te osobito zbog učinaka kruženja čestica mikroplastike i nanoplastike u prirodi. Podnositelj predstavke upućuje na istraživanja koja su provela dva njemačka istraživačka instituta koja pokazuju da bi onečišćenje tla mikroplastikom (infiltracijom sedimenata i podzemnih voda) moglo imati razorne učinke na kopnene ekosustave, čak i gore u usporedbi s već istraženim učincima mikroplastike na morske ekosustave. Podnositelj predstavke navodi druge izvore i učinke mikroplastike na tlo, kao što su čestice iz ostataka kućanstava koje ulaze u vodne tokove npr. pranjem sintetičkih tekstila. Podnositelj predstavke osobito je zabrinut zbog onečišćenja mikroplastikom voda koje ulaze u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i povezanog rizika od daljnjeg onečišćenja tla ili otpadnih materijala koji se kasnije upotrebljavaju za gnojenje. U predstavci se detaljno opisuju preliminarni znanstveni zaključci u pogledu izmjene kemijskih i fizičkih svojstava mikroplastike nakon ulaska u kopnene ekosustave te izravnog učinka na mikroorganizme u obliku endokrine disrupcije. Podnositelj predstavke također se osvrće na dokumentirano širenje mikroplastike u prethodno netaknutim okolišima, npr. alpskim prirodnim rezervatima, kao i na učinke ulaska mikroplastike i nanoplastike u prehrambeni lanac, i to ne samo u proizvode od mesa i ribe nego i već postojećih elemenata u tragovima u soli, šećeru i pivu. Podnositelj predstavke zaključuje da trenutačnu situaciju pogoršava problem nedostatka standardiziranih metoda otkrivanja mikroplastike i ujednačenih pristupa povezanom znanstvenom istraživanju na razini EU-a i globalnoj razini.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international