Umwelt

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający(-a) petycję jest zaniepokojony(-a) zwiększonym zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, a w szczególności skutkami krążenia mikro- i nanocząstek tworzyw sztucznych w przyrodzie. Składający(-a) petycję odwołuje się do badań dwóch niemieckich instytutów badawczych, które wykazały, że zanieczyszczenie gruntu mikroczątkami tworzyw sztucznych (poprzez przenikanie do osadów i wód podziemnych) może mieć na ekosystemy lądowe wpływ podobnie niszczycielski, co zbadany już wpływ mikrocząstek tworzyw sztucznych na ekosystemy morskie. Składający(-a) petycję odnosi się do innych źródeł i skutków zanieczyszczenia gruntu mikrocząstkami tworzyw sztucznych, takimi jak odpadki z gospodarstwa domowego, które przedostają się do cieków wodnych np. poprzez pranie syntetycznych tkanin. Składający(-a) petycję jest szczególnie zaniepokojony(-a) zanieczyszczeniem mikrocząstkami tworzyw sztucznych wód wpływających do oczyszczalni ścieków i nieodłącznym ryzykiem dalszego zanieczyszczenia gleby lub osadów ściekowych wykorzystywanych potem jako nawozy. W petycji przytoczono wstępne wnioski naukowe dotyczące zmiany własności chemicznych i fizycznych mikrocząstek tworzyw sztucznych, gdy przedostają się one do ekosystemów lądowych i bezpośredniego wpływu na mikroorganizmy, jakim są zaburzenia gospodarki hormonalnej. Składający(-a) petycję odwołuje się również do udokumentowanego rozprzestrzeniania się mikrocząstek tworzyw sztucznych w dotychczas czystym środowisku, np. w niezamieszkałych rezerwatach przyrody w Alpach, jak również skutków przedostawania się mikro- i nanocząsteczek tworzyw sztucznych do łańcucha żywnościowego, nie tylko w produktach rybnych i mięsnych, ale także w postaci pierwiastków śladowych występujących już w tej chwili w soli, cukrze i piwie, Składający(-a) petycję podsumowuje, że obecną sytuację pogarsza problem braku znormalizowanych metod wykrywania obecności mikrocząstek tworzyw sztucznych i jednolitego podejścia do związanych z tym badań naukowych na poziomie UE i światowym.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international