Umwelt

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający(-a) petycję jest zaniepokojony(-a) zwiększonym zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, a w szczególności skutkami krążenia mikro- i nanocząstek tworzyw sztucznych w przyrodzie. Składający(-a) petycję odwołuje się do badań dwóch niemieckich instytutów badawczych, które wykazały, że zanieczyszczenie gruntu mikroczątkami tworzyw sztucznych (poprzez przenikanie do osadów i wód podziemnych) może mieć na ekosystemy lądowe wpływ podobnie niszczycielski, co zbadany już wpływ mikrocząstek tworzyw sztucznych na ekosystemy morskie. Składający(-a) petycję odnosi się do innych źródeł i skutków zanieczyszczenia gruntu mikrocząstkami tworzyw sztucznych, takimi jak odpadki z gospodarstwa domowego, które przedostają się do cieków wodnych np. poprzez pranie syntetycznych tkanin. Składający(-a) petycję jest szczególnie zaniepokojony(-a) zanieczyszczeniem mikrocząstkami tworzyw sztucznych wód wpływających do oczyszczalni ścieków i nieodłącznym ryzykiem dalszego zanieczyszczenia gleby lub osadów ściekowych wykorzystywanych potem jako nawozy. W petycji przytoczono wstępne wnioski naukowe dotyczące zmiany własności chemicznych i fizycznych mikrocząstek tworzyw sztucznych, gdy przedostają się one do ekosystemów lądowych i bezpośredniego wpływu na mikroorganizmy, jakim są zaburzenia gospodarki hormonalnej. Składający(-a) petycję odwołuje się również do udokumentowanego rozprzestrzeniania się mikrocząstek tworzyw sztucznych w dotychczas czystym środowisku, np. w niezamieszkałych rezerwatach przyrody w Alpach, jak również skutków przedostawania się mikro- i nanocząsteczek tworzyw sztucznych do łańcucha żywnościowego, nie tylko w produktach rybnych i mięsnych, ale także w postaci pierwiastków śladowych występujących już w tej chwili w soli, cukrze i piwie, Składający(-a) petycję podsumowuje, że obecną sytuację pogarsza problem braku znormalizowanych metod wykrywania obecności mikrocząstek tworzyw sztucznych i jednolitego podejścia do związanych z tym badań naukowych na poziomie UE i światowym.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international