Umwelt

O mikroplastoch v biologických pevných látkach využívaných v poľnohospodárskych hnojivách a čistiarenských kaloch  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície je znepokojený zvýšeným plastovým znečistením, a to najmä vplyvom na cirkuláciu častíc mikroplastov a plastových nanočastíc v prírode. Odkazuje na štúdie dvoch nemeckých výskumných inštitútov, ktoré názorne ukazujú, že znečistenie mikroplastmi na pevnine (presakovaním sedimentov a podzemnými vodami) môže mať ničivý vplyv na pozemské ekosystémy, porovnateľne horší než na už skúmané vplyvy mikroplastov na morské ekosystémy. Predkladateľ petície odkazuje na ďalšie zdroje a vplyvy mikroplastov na zem, ako sú častice odpadu z domácnosti, ktorý sa dostáva do vodných ciest napríklad praním syntetických textílií. Predkladateľ je znepokojený najmä kontamináciu vôd mikroplastmi vstupujúcimi do čistiarní odpadových vôd a neodmysliteľným rizikom ďalšej kontaminácie pôdy alebo odpadového materiálu využívaného na hnojenie. Rozvíja predbežné vedecké závery týkajúce sa zmien chemických a fyzických vlastností mikroplastov po ich vstupe do suchozemských ekosystémov a priamy vplyv na mikroogranizmy vo forme endokrinných disruptorov. Predkladateľ petície tiež odkazuje na zdokumentované šírenie mikroplastov v predtým nedotknutých prostrediach, napríklad v neobývaných alpských prírodných rezerváciách, ako aj na účinky mikroplastov a nanoplastov vstupujúcich do potravinového reťazca, a to nielen v rybacích a mäsových výrobkoch, ale stopové prvky sa už nachádzajú aj v soli, cukre a pive. Dospel k záveru, že súčasnú situáciu zhoršuje problém chýbajúcich štandardizovaných metód detekcie mikroplastov a zjednotených prístupov k súvisiacemu vedeckému výskumu na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international