Umwelt

O mikroplastoch v biologických pevných látkach využívaných v poľnohospodárskych hnojivách a čistiarenských kaloch  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection , last day
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície je znepokojený zvýšeným plastovým znečistením, a to najmä vplyvom na cirkuláciu častíc mikroplastov a plastových nanočastíc v prírode. Odkazuje na štúdie dvoch nemeckých výskumných inštitútov, ktoré názorne ukazujú, že znečistenie mikroplastmi na pevnine (presakovaním sedimentov a podzemnými vodami) môže mať ničivý vplyv na pozemské ekosystémy, porovnateľne horší než na už skúmané vplyvy mikroplastov na morské ekosystémy. Predkladateľ petície odkazuje na ďalšie zdroje a vplyvy mikroplastov na zem, ako sú častice odpadu z domácnosti, ktorý sa dostáva do vodných ciest napríklad praním syntetických textílií. Predkladateľ je znepokojený najmä kontamináciu vôd mikroplastmi vstupujúcimi do čistiarní odpadových vôd a neodmysliteľným rizikom ďalšej kontaminácie pôdy alebo odpadového materiálu využívaného na hnojenie. Rozvíja predbežné vedecké závery týkajúce sa zmien chemických a fyzických vlastností mikroplastov po ich vstupe do suchozemských ekosystémov a priamy vplyv na mikroogranizmy vo forme endokrinných disruptorov. Predkladateľ petície tiež odkazuje na zdokumentované šírenie mikroplastov v predtým nedotknutých prostrediach, napríklad v neobývaných alpských prírodných rezerváciách, ako aj na účinky mikroplastov a nanoplastov vstupujúcich do potravinového reťazca, a to nielen v rybacích a mäsových výrobkoch, ale stopové prvky sa už nachádzajú aj v soli, cukre a pive. Dospel k záveru, že súčasnú situáciu zhoršuje problém chýbajúcich štandardizovaných metód detekcie mikroplastov a zjednotených prístupov k súvisiacemu vedeckému výskumu na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international