Umwelt

Dėl mikroplastikų žemės ūkio trąšose ir nuotekų dumble naudojamų biologinių kietųjų medžiagų

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl didesnės taršos plastiku ir ypač mikroplastiko ir nanoplastiko dalelių paplitimo gamtoje. Peticijos pateikėjas nurodo dviejų Vokietijos mokslinių tyrimų institutų tyrimus, kuriuose įrodyta, kad mikroplastikų tarša žemėje (įsiskverbiant į nuosėdas ir požeminį vandenį) gali turėti sunkių pasekmių žemės ekosistemoms, kurios būtų gerokai sunkesnės už jau ištirtą mikroplastikų poveikį jūrų ekosistemoms. Peticijos pateikėjas nurodo kitus mikroplastikų šaltinius ir poveikį žemei, pvz., buitinių atliekų daleles, patenkančias į vandens kelius, pvz., skalbiant sintetinius audinius. Peticijos pateikėjas itin susirūpinęs dėl į nuotekų valymo įrenginius patenkančio vandens užteršimo mikroplastikais ir neatsiejamo pavojaus užteršti dirvos ar nuotekų medžiagas, kurios vėliau naudojamos taršos reikmėms. Peticijoje išsamiai išdėstytos preliminarios mokslinės išvados dėl mikroplastikų cheminių ir fizinių savybių kitimo patekus į žemės ekosistemas ir tiesioginio poveikio mikroorganizmams pažeidžiant jų endokrininę sistemą. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo dokumentuose užfiksuotą mikroplastikų plitimą anksčiau nepaliestoje aplinkoje, pvz., negyvenamuose Alpių gamtos draustiniuose, taip pat mikroplastikų ir nanoplastikų patekimą į maisto grandinę – ne tik žuvies ir mėsos produktus, bet ir mikroelementus, kurių jau esama druskoje, cukruje ir aluje. Peticijos pateikėjas pateikia išvadą, kad dabartinę padėtį blogina tai, kad ES ir pasauliniu lygmenimis nėra standartizuotų mikroplastikų nustatymo metodų ir vieningo požiūrio į susijusius mokslinius tyrimus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now