Umwelt

O mikroplastiki v bioloških trdnih snoveh, ki se uporabljajo v kmetijskih gnojilih in blatu iz čistilnih naprav  ,

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije je zaskrbljen zaradi večjega onesnaževanja s plastiko, zlasti zaradi vpliva kroženja delcev mikro- in nanoplastike v naravi. Sklicuje se na študije dveh nemških raziskovalnih inštitutov, ki dokazujejo, da bi lahko onesnaževanje z mikroplastiko na kopnem (prek prodiranja v usedline in podzemne vode) katastrofalno vplivalo na kopenske ekosisteme, vplivi pa bi lahko bili razmeroma večji od že raziskanih vplivov mikroplastike na morske ekosisteme. Vlagatelj peticije se sklicuje na druge vire mikroplastike in njene vplive na kopno, kot so delci drobirja iz gospodinjstev, ki pridejo v vodne poti na primer pri pranju sintetičnega tekstila. Zlasti je zaskrbljen zaradi onesnaževanja vode, ki pride v naprave za čiščenje odplak, z mikroplastiko in neločljivega tveganja za nadaljnje onesnaževanje tal ali odplak, ki se pozneje uporabljajo kot gnojila. V peticiji so natančneje navedene predhodne znanstvene ugotovitve o spreminjanju kemičnih in fizikalnih lastnosti mikroplastike po njenem vstopu v kopenske ekosisteme ter o neposrednem vplivu na mikroorganizme v obliki endokrinih motenj. Vlagatelj peticije se sklicuje tudi na dokumentirano širjenje plastike v prej neokrnjena okolja, na primer neposeljene alpske naravne rezervate, kakor tudi na vplive mikro- in nanoplastike, ki vstopi v prehransko verigo, in sicer ne samo ribje in mesne izdelke, ampak tudi v sledovih, ki so že prisotni v soli, sladkorju in pivu. Vlagatelj peticije ugotavlja, da se je trenutno stanje poslabšalo zaradi pomanjkanja standardiziranih načinov odkrivanja mikroplastike in poenotenih pristopov k povezanim znanstvenim raziskavam na ravni EU in globalni ravni.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international