Umwelt

Om mikroplast i fasta restprodukter från reningsverk som används i gödselmedel inom jordbruket och rötslam  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren är oroad över de ökade plastföroreningarna och särskilt effekterna av att mikro- och nanoplastpartiklar cirkulerar i naturen. Framställaren hänvisar till studier av två tyska forskningsinstitut som visar att mikroplastföroreningar på land (genom infiltration av sediment och grundvatten) kan ha en förödande inverkan på landekosystem, i jämförelse värre än de redan undersökta effekterna av mikroplast på marina ekosystem. Enligt framställaren har mikroplast på land andra källor och effekter, såsom plastpartiklar från hushåll som når vattenvägarna genom exempelvis tvätt av syntetiska textilier. Framställaren är särskilt oroad över mikroplasterna i vatten som når avloppsreningsverk, och den inneboende risken för ytterligare förorening av mark eller avloppsmaterial som senare används för gödsling. I framställningen beskrivs preliminära vetenskapliga slutsatser om hur mikroplasters kemiska och fysiska egenskaper förändras när de når landekosystem och den direkta effekten på mikroorganismer i form av hormonstörningar. Framställaren hänvisar också till den dokumenterade spridningen av mikroplast i tidigare ofördärvade miljöer, t.ex. obebodda naturreservat i Alperna, och till effekterna av mikro- och nanoplast i näringskedjan, inte endast i fisk- och köttprodukter, utan även spårelement som redan finns i salt, socker och öl. Framställaren drar slutsatsen att den nuvarande situationen förvärras av bristen på standardiserade metoder att upptäcka mikroplast och enhetliga sätt att behandla vetenskaplig forskning på europeisk och global nivå.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international