Umwelt

относно пластмасови микрочастици в твърдите биовещества, използвани в селскостопански торове, и в утайки от отпадъчни води  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията е загрижен поради засиленото замърсяване с пластмаса, и по-специално относно ефектите от разпространението на пластмасови микро- и наночастици в природата. Вносителят на петицията се позовава на проучванията на два германски научноизследователски института, които доказват, че замърсяването с пластмасови микрочастици на земята (чрез навлизане в утайките и подпочвените води) би могло да има пагубно въздействие върху сухоземните екосистеми, което е по-лошо от вече изследваните ефекти на пластмасовите микрочастици върху морските екосистеми. Вносителят на петицията се позовава на други източници и ефекти на пластмасовите микрочастици на сушата, като например частици от домакински отпадъци, навлизащи във водните пътища например от изпирането на синтетични тъкани. Вносителят на петицията е особено загрижен за замърсяването с пластмасови микрочастици на водите, навлизащи в пречиствателни станции за отпадъчни води, и свързания риск от допълнително замърсяване на почвата или използването на отпадъчни материали по-късно с цел наторяване. В петицията се разглеждат подробно предварителните научни заключения във връзка с изменението на химичните и физическите характеристики на пластмасовите микрочастици след навлизането им в сухоземните екосистеми и прякото въздействие върху микроорганизмите под формата на нарушения на ендокринната система. Вносителят на петицията се позовава и на документираното разпространение на пластмасови микрочастици в по-рано чисти среди, напр. необитавани алпийски природни резервати, както и ефектите от пластмасовите микро- и наночастици, навлизащи в хранителната верига, не само в рибните и месните продукти, а и микроелементите, които вече се намират в солта, захарта и бирата. Вносителят на петицията прави заключение, че настоящото положение е влошено от проблема, свързан с липсата на стандартизирани методи за откриване на пластмасови микрочастици и уеднаквени подходи към научни изследвания по темата на равнището на ЕС и на световно равнище.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international