Umwelt

относно пластмасови микрочастици в твърдите биовещества, използвани в селскостопански торове, и в утайки от отпадъчни води  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията е загрижен поради засиленото замърсяване с пластмаса, и по-специално относно ефектите от разпространението на пластмасови микро- и наночастици в природата. Вносителят на петицията се позовава на проучванията на два германски научноизследователски института, които доказват, че замърсяването с пластмасови микрочастици на земята (чрез навлизане в утайките и подпочвените води) би могло да има пагубно въздействие върху сухоземните екосистеми, което е по-лошо от вече изследваните ефекти на пластмасовите микрочастици върху морските екосистеми. Вносителят на петицията се позовава на други източници и ефекти на пластмасовите микрочастици на сушата, като например частици от домакински отпадъци, навлизащи във водните пътища например от изпирането на синтетични тъкани. Вносителят на петицията е особено загрижен за замърсяването с пластмасови микрочастици на водите, навлизащи в пречиствателни станции за отпадъчни води, и свързания риск от допълнително замърсяване на почвата или използването на отпадъчни материали по-късно с цел наторяване. В петицията се разглеждат подробно предварителните научни заключения във връзка с изменението на химичните и физическите характеристики на пластмасовите микрочастици след навлизането им в сухоземните екосистеми и прякото въздействие върху микроорганизмите под формата на нарушения на ендокринната система. Вносителят на петицията се позовава и на документираното разпространение на пластмасови микрочастици в по-рано чисти среди, напр. необитавани алпийски природни резервати, както и ефектите от пластмасовите микро- и наночастици, навлизащи в хранителната верига, не само в рибните и месните продукти, а и микроелементите, които вече се намират в солта, захарта и бирата. Вносителят на петицията прави заключение, че настоящото положение е влошено от проблема, свързан с липсата на стандартизирани методи за откриване на пластмасови микрочастици и уеднаквени подходи към научни изследвания по темата на равнището на ЕС и на световно равнище.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now