Umwelt

Over microplastic in slibcompost die gebruikt wordt in meststof voor de landbouw en zuiveringsslib  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener maakt zich zorgen over de toenemende vervuiling door plastic, en met name over de gevolgen van microplastics en nanoplastics die in de natuur terechtkomen. Indiener verwijst naar studies van twee Duitse onderzoeksinstituten waaruit blijkt dat vervuiling door microplastics op het land (door infiltratie in sedimenten en grondwater) zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor land-ecosystemen, slechter nog dan de reeds onderzochte gevolgen van microplastics voor mariene ecosystemen. Indiener wijst op andere bronnen en gevolgen van microplastics op het land, zoals kleine deeltjes uit huishoudelijk afval die in watersystemen terecht komen, zoals deeltjes die vrijkomen door het wassen van synthetische kleding. Indiener maakt zich met name zorgen over microplastics in water dat in rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomt en het daarmee samenhangende gevaar van vervuiling van de bodem of zuiveringsslib dat later gebruikt wordt als grondstof voor meststoffen. In het verzoekschrift wordt verder gewezen op voorlopige wetenschappelijke conclusies over verandering van de chemische en fysische eigenschappen van microplastics als deze in land-ecosystemen terechtkomen en de directe effecten daarvan op micro-organismen, zoals hormoonontregeling. Voorts wijst indiener op de bewezen aanwezigheid van microplastics in voorheen ongerepte gebieden, bijvoorbeeld in beschermde natuurgebieden in de Alpen, en op de effecten van microplastics en nanoplastics die in de voedselketen terechtkomen, niet alleen in vis- en vleesproducten, maar ook reeds als sporenelementen in zout, suiker en bier. Indiener is van oordeel dat de huidige situatie nog verergert door het feit dat er geen gestandaardiseerde opsporingsmethoden voor microplastics zijn en door het feit dat er op EU- en mondiaal niveau geen geharmoniseerde wetenschappelijke aanpak wordt gevolgd.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now