Ve věci mikroplastů v biologických pevných látkách využívaných v zemědělských hnojivech a kalu z čistíren odpadních vod  

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international