Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Petition to allow the use of fixed and mobile PMR446 radio equipment throughout Europe

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
864 Υποστηρικτές
86% έχει επιτευχθεί 1.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 20/9/2021
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Radio Club Museo CB and the Asociación Radio CB Sierra de Cádiz request the CEPT to modify the decision about the harmonized use of license-exempt PMR446 radio equipment throughout Europe for:

  • Authorize the use of portable, mobile and fixed PMR446 radio equipment.
  • Allow the use of outdoor antennas for PMR446 radio equipment.
  • Establish that the effective radiated power of portable, mobile and fixed PMR446 radio equipment does not exceed 5 watts.

Αιτιολόγηση

The publication in 2015 of CEPT decision ECC / DEC / (15) 05 for the harmonized use of the 446 MHz frequency and its update in 2018, which expanded the number of available channels, both analog and digital, provided a framework legal for the implementation of the PMR446 service in the European Community and other CEPT members.

Since then, the improvement in audio and the quality of communication offered by this service, as described in the decision, and its subsequent popularization throughout Europe have been verified.

However, it is perceived among a large number of users that this improvement in quality is greatly diminished by the extremely short range provided by the service, due the technical limitations that define it.

There are similar services in the world that, using a frequency band of the UHF spectrum very close to 446 MHz, do offer significantly greater scope possibilities and, therefore, due to their quality and scope, they are truly popular and very useful communication systems for citizens.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Radio Club Museo CB y Asociación Radio CB Sierra de Cádiz από San Roque
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

It would increase the range and reliability of communications for both business and leisure use. In the modern age, equipment is more robust against RF interference so it is not a huge concern. Additionally many other countries outside of Europe such as Australia and New Zealand employ a UHF CB system of five watts output power on a similar UHF frequency. These services have not caused significant interference no more or no less than other services. 27 MHZ CB was suitable for the 1980's, but PMR is suitable for the modern age.

Allowing long range use would increase possibility of interference this it would require users education on radio operation which means introducing licencing. That would limit access to the band for those who do not need or are unable to learn advanced technical stuff. Amateur radio is long range alternative for advanced users.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 20.11.2021

I feel this would aid community communication and strengthen the hobby of mobile communication for the future.

στον/-ην/-ο 19.11.2021

Better scope for communication.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/petition-to-allow-the-use-of-fixed-and-mobile-pmr446-radio-equipment-throughout-europe/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα