Umwelt

Par stingrāku formaldehīda ierobežojumu noteikšanu REACH regulā un tā aizstāšanu koksnes plātņu rūpniecībā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja, kā sākumpunktu izmantojot formaldehīda kā kancerogēna kategorijas maiņu no "aizdomas par kancerogenitāti" uz "zināms vai iespējams kancerogēns" (kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 605/2014), ceļ trauksmi Mantujas provinces (Lombardija) iedzīvotāju vārdā, norādot, ka šajā apvidū tiek saražoti vairāk nekā 12 % (4 115 000 tonnas gadā) no Eiropas kopējā formaldehīda apjoma. Konkrētāk, šī viela tiek izmantota vietējā ķīmijas rūpniecībā, lai ražotu koksnes plātnes, un šā procesa laikā liels vielas apjoms izplūst atmosfērā. Mantujas vietējās veselības aizsardzības iestādes 2012. gadā veikto epidemioloģisko pētījumu rezultāti liecina, ka bērni, kas dzīvo netālu no rūpnīcām, cieš no elpošanas sistēmas slimībām un ir vairāk pakļauti genotoksiskam kaitējumam, kas var pārveidot DNS un izraisīt vēzi. Pretēji prasībai samazināt formaldehīda un NO2 emisijas, kā noteikts integrētajā vides atļaujā, kas 2012. gadā tika atjaunota ķīmiskās rūpniecības uzņēmumam "Pomponesco SPA", 2016. gadā Mantujas province atļāva palielināt ražošanas apjomu, tā attiecīgi palielinot emisiju daudzumu un sprādzienu un ugunsgrēku risku. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzēja norāda uz vairākiem satraucošiem starpgadījumiem (sprādzieniem, dūmu mākoņiem, dzeltenu putekļu lietu); pēdējais šāds starpgadījums esot noticis 2017. gada 20. jūlijā minētā uzņēmuma darbības vietā, kur pēc sprādziena, kas izraisīja zemestrīcei līdzīgas sekas, darbinieki bija guvuši ievainojumus, bet ēkām tika nodarīti redzami bojājumi. Par šo pēdējo starpgadījumu ir uzsākts kriminālprocess. Uzsverot, ka formaldehīds tiek izmantots ne tikai koksnes ražošanas ķēdē, bet arī daudzos citos veidos, piemēram, termoreaktīvo sveķu, kosmētikas līdzekļu, mazgāšanas līdzekļu, farmaceitisko līdzekļu un vakcīnu, šķīdinātāju un krāsu sastāvā, lūgumraksta noslēgumā tā iesniedzēja izklāsta vairākus pieprasījumus: 1) attiecībā uz atmosfēru piesārņojošām emisijām koksnes plātņu ražošanā ieviest stingrākas robežvērtības, kas atbilst labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2119 (2015. gada 20. novembris); 2) līdz formaldehīda pilnīgam aizliegumam 2019. gada 31. decembrī samazināt iedarbības robežvērtības attiecībā uz personām; 3) iekļaut šos aizsardzības pasākumus arī Lēmumā (ES) 2016/902 (secinājumi par LPTP attiecībā uz vispārizmantojamām notekūdeņu/atlikumgāzu attīrīšanas/apsaimniekošanas sistēmām ķīmiskās rūpniecības nozarē); 4) Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV pielikumā to vielu sarakstā, uz kurām attiecas licencēšana, iekļaut formaldehīdu kā kancerogēnu, noturīgu un bioakumulatīvu vielu; 5) koksnes plātņu ražošanā izmantot formaldehīda aizstājējus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international