Umwelt

F'isem il-Kumitat Intermuniċipali għall-Kwalità ta' Ħajja ta' Dosolo, dwar limiti aktar strinġenti għall-formaldeid skont ir-Regolament REACH u dwar is-sostituzzjoni tiegħu fl-industrija tal-pannelli tal-injam 

Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in Europäische Union
21% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 8 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonanta, filwaqt li l-punt ta' tluq tagħha jkun il-bidla fil-klassifikazzjoni tal-formaldeid bħala karċinoġenu, minn "suspettat" għal "preżunt jew magħruf" (b'effett mill-1 ta' Jannar 2016, skont ir-Regolament (UE) Nru 605/2014), twissi f'isem ir-residenti ta' żona fil-Provinċja ta' Mantua (il-Lombardija), li skontha, fiha jiġi prodott aktar minn 12 % tal-formaldeid kollu fl-Ewropa (4 115 000-il elf tunnellata fis-sena). B'mod partikolari, din is-sustanza tintuża mill-industrija lokali tas-sustanzi kimiċi sabiex jiġu mmanifatturati pannelli tal-fibri tal-injam, u matul dan il-proċess, jiġu rilaxxati kwantitajiet kbar fl-atmosfera. Abbażi tar-riżultati tal-istudji epidemjoloġiċi mwettqa mill-awtorità tas-saħħa lokali ta' Mantua (2012), it-tfal li jgħixu qrib l-impjanti qed isofru minn mard tas-sistema respiratorja u huma esposti aktar għal ħsara ġenotossika, b'modifiki fid-DNA tagħhom li jistgħu jikkawżaw il-kanċer. Għall-kuntrarju tar-rekwiżit li l-emissjonijiet tal-formaldeid u tan-NO2 għandhom jitnaqqsu, kif stipulat fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata li ġiet imġedda fl-2012 għall-kumpanija kimika Pomponesco SPA, fl-2016 il-Provinċja ta' Mantua awtorizzat żieda fil-produzzjoni, b'żieda konsegwenti fl-emissjonijiet u fir-riskju ta' aċċidenti li jinvolvu splużjonijiet jew nirien. F'dan ir-rigward, il-petizzjonanta ssemmi għadd ta' inċidenti ta' tħassib (splużjonijiet, sħab ta' duħħan, ħalbiet ta' trab isfar), li l-aħħar wieħed minnhom (fl-20 ta' Lulju 2017), fl-istabbiliment tan-negozju inkwistjoni, jingħad li korra ħaddiema u kkawża ħsara viżibbli fil-binijiet minħabba splużjoni b'effetti simili għal dawk ta' terremot. Fir-rigward ta' dan l-aħħar inċident, bħalissa għaddejjin proċedimenti kriminali. Fl-aħħar, il-petizzjonanta, filwaqt li tisħaq fuq il-fatt li l-formaldeid, minbarra li qed jintuża fil-katina kollha tal-produzzjoni tal-injam, għandu firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet, bħala kostitwent ta' reżini thermosetting, kożmetiċi, deterġenti, prodotti mediċinali u tilqim, solventi u żebgħa, eċċ., tagħmel għadd ta' talbiet: 1) l-impożizzjoni ta' limiti ta' emissjonijiet atmosferiċi aktar stretti li jikkorrispondu għall-aqwa tekniki disponibbli (BAT) għall-produzzjoni tal-pannelli bbażati fuq l-injam, abbażi tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2119 tal-20 ta' Novembru 2015; 2) it-tnaqqis tal-limiti tal-esponiment individwali għall-formaldeid, sakemm dan jiġi sostitwit kompletament sal-31 ta' Diċembru 2019; 3) l-inklużjoni ta' dawn il-miżuri prekawzjonarji anke fid-Deċiżjoni (UE) 2016/902 (konklużjonijiet tal-BAT dwar sistemi li jittrattaw/jiġġestixxu l-ilma mormi u l-gass mormi fis-settur tal-kimika); 4) l-inklużjoni tal-formaldeid fl-Anness XIV għar-Regolament Nru 1907/2006 (REACH) dwar sustanzi soġġetti għal awtorizzazzjoni bħala karċinoġeni, persistenti u bijoakkumulattivi; 5) l-użu ta' sostituti tal-formaldeid fil-manifattura tal-pannelli tal-injam.

Thank you for your support, Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international