Umwelt

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Překladatelka vychází ze změny v klasifikaci formaldehydu jako karcinogenní látky, a to od stupně „potenciální“ na stupeň „předpokládaná nebo známá“ (s účinností od 1. ledna 2016, v souladu s nařízením (EU) č. 605/2014), a snaží se burcovat jménem obyvatel jedné oblasti v provincii Mantua (Lombardie), kde se podle jejího tvrzení vyrábí 12 % veškerého formaldehydu v Evropě (4 115 000 tun ročně). Tato látka se používá zejména v místním chemickém průmyslu k výrobě desek z dřevěného vlákna a při tomto procesu uniká velké množství do ovzduší. Na základě výsledků epidemiologických studií, které provedl místní zdravotnický orgán provincie Mantua (2012), trpí děti žijící v blízkosti továren chorobami dýchacích cest a jsou více vystaveny toxickému poškození genů, se změnou v jejich DNA, která může vyvolat rakovinu. V rozporu s požadavkem na snižování emisí formaldehydu a NO2, který je zakotven v integrovaném environmentálním povolení pro chemickou firmu Pomponesco SPA obnoveném v roce 2012, provincie Mantua v roce 2016 povolila zvýšení výroby, které vedlo k nárůstu emisí a k riziku nehod včetně výbuchů nebo požárů. V této souvislosti předkladatelka zmiňuje četné znepokojivé incidenty (výbuchy, oblaka kouře, spad žlutého prachu), z nichž posledně uvedený (dne 20. července 2017) v pobočce uvedeného podniku údajně zranil několik zaměstnanců a vedl k viditelným škodám na budovách v důsledku exploze, jejíž účinky byly podobné účinkům zemětřesení. S ohledem na poslední incident probíhají trestní řízení. V závěru předkladatelka zdůrazňuje, že formaldehyd, který se používá v celém řetězci zpracování dřeva, se široce uplatňuje jako složka teplem tvrditelných pryskyřic, kosmetických přípravků, čisticích prostředků, léků a vakcín, rozpouštědel a barev apod., a předkládá několik požadavků: 1) zavedení přísnějších limitů atmosférických emisí odpovídajících nejlepším dostupným technikám výroby desek na bázi dřeva, a to na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2119 ze dne 20. listopadu 2015; 2) snížení individuálních limitů expozice pro formaldehyd, než bude zcela nahrazen ke dni 31. prosince 2019; 3) zahrnutí těchto preventivních opatření také do rozhodnutí (EU) 2016/902 (závěry týkající se nejlepších dostupných technik v obvyklých systémech zpracování odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v chemickém průmyslu); 4) zahrnutí formaldehydu do přílohy XIV nařízení č. 1907/2006 (REACH) o látkách, které podléhají povolení jako karcinogenní, odolné a bioakumulativní; 5) využívání náhražek formaldehydu při výrobě dřevěných desek.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international