Umwelt

Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in Europäische Union
21% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Překladatelka vychází ze změny v klasifikaci formaldehydu jako karcinogenní látky, a to od stupně „potenciální“ na stupeň „předpokládaná nebo známá“ (s účinností od 1. ledna 2016, v souladu s nařízením (EU) č. 605/2014), a snaží se burcovat jménem obyvatel jedné oblasti v provincii Mantua (Lombardie), kde se podle jejího tvrzení vyrábí 12 % veškerého formaldehydu v Evropě (4 115 000 tun ročně). Tato látka se používá zejména v místním chemickém průmyslu k výrobě desek z dřevěného vlákna a při tomto procesu uniká velké množství do ovzduší. Na základě výsledků epidemiologických studií, které provedl místní zdravotnický orgán provincie Mantua (2012), trpí děti žijící v blízkosti továren chorobami dýchacích cest a jsou více vystaveny toxickému poškození genů, se změnou v jejich DNA, která může vyvolat rakovinu. V rozporu s požadavkem na snižování emisí formaldehydu a NO2, který je zakotven v integrovaném environmentálním povolení pro chemickou firmu Pomponesco SPA obnoveném v roce 2012, provincie Mantua v roce 2016 povolila zvýšení výroby, které vedlo k nárůstu emisí a k riziku nehod včetně výbuchů nebo požárů. V této souvislosti předkladatelka zmiňuje četné znepokojivé incidenty (výbuchy, oblaka kouře, spad žlutého prachu), z nichž posledně uvedený (dne 20. července 2017) v pobočce uvedeného podniku údajně zranil několik zaměstnanců a vedl k viditelným škodám na budovách v důsledku exploze, jejíž účinky byly podobné účinkům zemětřesení. S ohledem na poslední incident probíhají trestní řízení. V závěru předkladatelka zdůrazňuje, že formaldehyd, který se používá v celém řetězci zpracování dřeva, se široce uplatňuje jako složka teplem tvrditelných pryskyřic, kosmetických přípravků, čisticích prostředků, léků a vakcín, rozpouštědel a barev apod., a předkládá několik požadavků: 1) zavedení přísnějších limitů atmosférických emisí odpovídajících nejlepším dostupným technikám výroby desek na bázi dřeva, a to na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2119 ze dne 20. listopadu 2015; 2) snížení individuálních limitů expozice pro formaldehyd, než bude zcela nahrazen ke dni 31. prosince 2019; 3) zahrnutí těchto preventivních opatření také do rozhodnutí (EU) 2016/902 (závěry týkající se nejlepších dostupných technik v obvyklých systémech zpracování odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v chemickém průmyslu); 4) zahrnutí formaldehydu do přílohy XIV nařízení č. 1907/2006 (REACH) o látkách, které podléhají povolení jako karcinogenní, odolné a bioakumulativní; 5) využívání náhražek formaldehydu při výrobě dřevěných desek.

Thank you for your support, Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international