Umwelt

εκ μέρους της Διαδημοτικής Επιτροπής για την Ποιότητα Ζωής του Dosolo, σχετικά με αυστηρότερα όρια για τη φορμαλδεΰδη στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και την αντικατάστασή της στη βιομηχανία ξύλινων πλαισίων 

Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Η αναφέρουσα, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης την αλλαγή στην ταξινόμηση της φορμαλδεΰδης ως καρκινογόνου ουσίας, από «ύποπτη» σε «πιθανολογούμενη ή γνωστή» (με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2014), κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εκ μέρους των κατοίκων μιας περιοχής στην επαρχία Mantua (Λομβαρδία), όπου ισχυρίζεται ότι παράγεται ποσοστό άνω του 12% της συνολικής φορμαλδεΰδης στην Ευρώπη (4 115 000 τόνοι ετησίως). Ειδικότερα, η εν λόγω ουσία χρησιμοποιείται από την τοπική χημική βιομηχανία για την κατασκευή πλαισίων από ίνες ξύλου και κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας μεγάλες ποσότητες εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Βάσει των αποτελεσμάτων των επιδημιολογικών μελετών που εκπονήθηκαν από την τοπική αρχή υγείας της Mantua (2012), τα παιδιά που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις υποφέρουν από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και είναι πιο εκτεθειμένα σε γενοτοξικές βλάβες, με αλλοιώσεις στο DNA τους που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Αντίθετα προς την απαίτηση για μείωση των εκπομπών φορμαλδεΰδης και NO2, όπως ορίζεται στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση που ανανεώθηκε το 2012 για τη χημική εταιρεία Pomponesco SPA, το 2016 η επαρχία Mantua ενέκρινε αύξηση της παραγωγής, με επακόλουθη αύξηση των εκπομπών και του κινδύνου ατυχημάτων που σχετίζονται με εκρήξεις ή πυρκαγιές. Στο πλαίσιο αυτό η αναφέρουσα παραθέτει έναν αριθμό ανησυχητικών περιστατικών (εκρήξεις, σύννεφα καπνού, βροχή κίτρινης σκόνης), το τελευταίο εκ των οποίων (στις 20 Ιουλίου 2017), στις εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης, λέγεται ότι τραυμάτισε εργαζόμενους και προκάλεσε ορατές ζημιές σε κτίρια λόγω μιας έκρηξης με αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα ενός σεισμού. Ως προς το τελευταίο αυτό συμβάν, βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές διαδικασίες. Ως συμπέρασμα, η αναφέρουσα, τονίζοντας ότι η φορμαλδεΰδη, εκτός από τη χρήση της σε όλη την αλυσίδα παραγωγής ξύλου, έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ως συστατικό θερμοσκληρυνόμενης ρυτίνης, καλλυντικών, απορρυπαντικών, φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων, διαλυτών και βαφών κ.λπ., υποβάλλει μια σειρά αιτημάτων: 1) επιβολή αυστηρότερων ορίων ατμοσφαιρικών εκπομπών που να αντιστοιχούν στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την παραγωγή πλαισίων με βάση το ξύλο, βάσει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/2119 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2015· 2) μείωση των μεμονωμένων ορίων έκθεσης για τη φορμαλδεΰδη, εν αναμονή της πλήρους αντικατάστασής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 3) επίσης συμπερίληψη των εν λόγω προληπτικών μέτρων στην απόφαση (ΕΕ) 2016/902 (συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης λυμάτων και απαερίων στον τομέα των χημικών προϊόντων)· 4) συμπερίληψη της φορμαλδεΰδης στο παράρτημα XIV του κανονισμού αριθ. 1907/2006 (REACH) σχετικά με ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση ως καρκινογόνες, ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες· 5) χρήση υποκατάστατων φορμαλδεΰδης στην κατασκευή ξύλινων πλαισίων.

Thank you for your support, Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international