Umwelt

U ime Međuopćinskog odbora za kvalitetu života u mjestu Dosolo, o strožem ograničenju formaldehida u okviru Uredbe REACH i o njegovoj zamjeni u industriji drvenih ploča 

Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in Europäische Union
21% from 500 for quorum
  1. Launched January 2020
  2. Time remaining 8 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositeljica predstavke upozorava na to da se klasifikacija formaldehida (s učinkom od 1. siječnja 2016., u skladu s Uredbom (EU) br. 605/2014) promijenila od tvari za koju se „sumnja” da je karcinogena u tvar za koju se „pretpostavlja ili zna” da je karcinogena. Radi se o alarmantnom znaku za stanovnike jednog područja u pokrajini Mantova (Lombardija), u kojem se, kako kaže, proizvodi više od 12 % svih formaldehida u Europi (4 115 000 tona godišnje). Ta se tvar posebno upotrebljava u lokalnoj kemijskoj industriji za proizvodnju ploča od drvnih vlakana, a tijekom tog postupka velike se količine ispuštaju u atmosferu. Na temelju rezultata epidemioloških studija koje je provelo lokalno zdravstveno tijelo pokrajine Mantova (2012.), djeca koja žive u blizini postrojenja pate od bolesti dišnog sustava te su više izložena genotoksičnim oštećenjima, uključujući izmjene DNK-a, koja mogu uzrokovati rak. Suprotno zahtjevu da se emisije formaldehida i NO2 smanje, kako je utvrđeno u integriranom ekološkom odobrenju obnovljenom 2012. za kemijsko poduzeće Pomponesco SPA, pokrajina Mantova 2016. odobrila je povećanje proizvodnje, što je dovelo do povećanja emisija i rizika od nesreća koje uključuju eksplozije ili požare. U tom pogledu podnositeljica predstavke spominje niz zabrinjavajućih incidenata (eksplozije, oblaci dima i žute prašine), od kojih se posljednji dogodio 20. srpnja 2017. na terenu dotičnog poduzeća. U tom incidentu navodno su ozlijeđeni radnici te je došlo do vidljivih oštećenja na zgradama zbog eksplozije koja je imala učinak poput potresa. U pogledu ovog posljednjeg incidenta, kazneni postupak je u tijeku. Zaključno, podnositeljica predstavke ističe da se formaldehid koristi u cijelom proizvodnom lancu drveta i da se primjenjuje na razne načine, na primjer kao sastavni dio termoreaktivne smole, kozmetike, deterdženata, lijekova i cjepiva, otapala i boje itd., te iznosi nekoliko zahtjeva: 1) uvođenje strožih ograničenja emisija koja odgovaraju najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za proizvodnju ploča na osnovi drva, na temelju Provedbene Odluke Komisije (EU) 2015/2119 od 20. studenoga 2015.; 2) smanjenje pojedinačnih ograničenja izloženosti za formaldehid, do njegove potpune zamjene do 31. prosinca 2019.; 3) uključivanje tih mjera predostrožnosti i u Odluci (EU) 2016/902 (zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za zajedničke sustave obrade otpadnih voda i plinova te upravljanja njima u kemijskom sektoru); 4) uvrštavanje formaldehida u Prilog XIV. Uredbi br. 1907/2006 (REACH) o tvarima koje podliježu autorizaciji kao karcinogene, postojane i bioakumulativne tvari; 5) uporaba zamjena za formaldehid u proizvodnji drvenih ploča.

Thank you for your support, Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international