Umwelt

U ime Međuopćinskog odbora za kvalitetu života u mjestu Dosolo, o strožem ograničenju formaldehida u okviru Uredbe REACH i o njegovoj zamjeni u industriji drvenih ploča 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositeljica predstavke upozorava na to da se klasifikacija formaldehida (s učinkom od 1. siječnja 2016., u skladu s Uredbom (EU) br. 605/2014) promijenila od tvari za koju se „sumnja” da je karcinogena u tvar za koju se „pretpostavlja ili zna” da je karcinogena. Radi se o alarmantnom znaku za stanovnike jednog područja u pokrajini Mantova (Lombardija), u kojem se, kako kaže, proizvodi više od 12 % svih formaldehida u Europi (4 115 000 tona godišnje). Ta se tvar posebno upotrebljava u lokalnoj kemijskoj industriji za proizvodnju ploča od drvnih vlakana, a tijekom tog postupka velike se količine ispuštaju u atmosferu. Na temelju rezultata epidemioloških studija koje je provelo lokalno zdravstveno tijelo pokrajine Mantova (2012.), djeca koja žive u blizini postrojenja pate od bolesti dišnog sustava te su više izložena genotoksičnim oštećenjima, uključujući izmjene DNK-a, koja mogu uzrokovati rak. Suprotno zahtjevu da se emisije formaldehida i NO2 smanje, kako je utvrđeno u integriranom ekološkom odobrenju obnovljenom 2012. za kemijsko poduzeće Pomponesco SPA, pokrajina Mantova 2016. odobrila je povećanje proizvodnje, što je dovelo do povećanja emisija i rizika od nesreća koje uključuju eksplozije ili požare. U tom pogledu podnositeljica predstavke spominje niz zabrinjavajućih incidenata (eksplozije, oblaci dima i žute prašine), od kojih se posljednji dogodio 20. srpnja 2017. na terenu dotičnog poduzeća. U tom incidentu navodno su ozlijeđeni radnici te je došlo do vidljivih oštećenja na zgradama zbog eksplozije koja je imala učinak poput potresa. U pogledu ovog posljednjeg incidenta, kazneni postupak je u tijeku. Zaključno, podnositeljica predstavke ističe da se formaldehid koristi u cijelom proizvodnom lancu drveta i da se primjenjuje na razne načine, na primjer kao sastavni dio termoreaktivne smole, kozmetike, deterdženata, lijekova i cjepiva, otapala i boje itd., te iznosi nekoliko zahtjeva: 1) uvođenje strožih ograničenja emisija koja odgovaraju najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za proizvodnju ploča na osnovi drva, na temelju Provedbene Odluke Komisije (EU) 2015/2119 od 20. studenoga 2015.; 2) smanjenje pojedinačnih ograničenja izloženosti za formaldehid, do njegove potpune zamjene do 31. prosinca 2019.; 3) uključivanje tih mjera predostrožnosti i u Odluci (EU) 2016/902 (zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za zajedničke sustave obrade otpadnih voda i plinova te upravljanja njima u kemijskom sektoru); 4) uvrštavanje formaldehida u Prilog XIV. Uredbi br. 1907/2006 (REACH) o tvarima koje podliježu autorizaciji kao karcinogene, postojane i bioakumulativne tvari; 5) uporaba zamjena za formaldehid u proizvodnji drvenih ploča.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international