Umwelt

Dėl formaldehidui taikytinų griežtesnių ribų pagal REACH reglamentą ir jo pakeitimo medienos plokščių gamybos pramonėje

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėja, pirmiausia paminėdama, kad formaldehido kaip kancerogeninės medžiagos klasifikacijoje jo pavojingumo frazėje žodis „įtariama“ pakeistas žodžiais „manoma arba žinoma“ (pagal Reglamentą (ES) Nr. 605/2014 pakeitimas galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.), reiškia susirūpinimą vietovės Mantujos provincijoje (Lombardijos regionas), kurioje, kaip ji teigia, pagaminama 12 proc. viso formaldehido Europoje (4 115 000 tonų per metus), gyventojų vardu. Ši medžiaga visų pirma naudojama vietos chemijos pramonėje gaminant medienos plaušų plokštes, vykstant šiam procesui į orą išmetamas didelis šios medžiagos kiekis. Remiantis 2012 m. Mantujos provincijos vietos sveikatos apsaugos institucijos atliktų epidemiologinių tyrimų rezultatais, netoli gamyklų gyvenantys vaikai serga kvėpavimo takų ligomis ir jiems kyla didesnis genotoksinės žalos ir DNR pakitimų, kurie gali sukelti onkologines ligas, pavojus. Priešingai reikalavimui mažinti išmetamo formaldehido ir NO2 kiekį, nustatytam chemijos pramonės įmonei „Pomponesco SP“ skirtame integruotame aplinkosaugos leidime, kuris buvo atnaujintas 2012 m., 2016 m. Mantujos provincijos valdžia leido padidinti gamybą, todėl išmetama daugiau teršalų ir išaugo su sprogimais ir gaisrais susijusių avarijų rizika. Šiuo atžvilgiu peticijos pateikėja mini nerimą keliančius incidentus (sprogimus, dūmų debesis, geltonų dulkių audras), kurių paskutinis įvyko 2017 m. liepos 20 d. minėtoje įmonėje ir, kaip teigiama, per sprogimą, kuris pagal padarinius prilygo žemės drebėjimui, buvo sužeistų darbuotojų ir padaryta matomos žalos pastatams. Dėl šio paskutinio įvykio šiuo metu nagrinėjama baudžiamoji byla. Galiausiai peticijos pateikėja, pabrėždama, kad formaldehidas yra naudojamas ne tik visoje medienos gamybos grandinėje, bet ir yra plačiai taikomas kitose srityse kaip termoaktyvių dervų, kosmetikos gaminių, ploviklių, vaistų ir vakcinų, tirpiklių ir dažų ir t. t. sudedamoji dalis, prašo: 1) nustatyti griežtesnes į orą išmetamų teršalų kiekio ribas, atitinkančias medienos plokščių gamyboje taikytinus geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), remiantis 2015 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) Nr. 2015/2119; 2) sumažinti formaldehidui taikytinas ribines vertes, kol jis bus visiškai pakeistas iki 2019 m. gruodžio 31 d.; 3) taip pat įtraukti šias atsargumo priemones į Sprendimą (ES) Nr. 2016/902 (GPGB išvados dėl bendro nuotekų ir išmetamųjų dujų valymo ir (arba) tvarkymo sistemų chemijos pramonėje); 4) įtraukti formaldehidą į Reglamento Nr. 1907/2006 (REACH) XIV priedą dėl cheminių medžiagų, autorizuotinų kaip kancerogeninės, patvarios ir biologinio kaupimosi medžiagos; 5) naudoti formaldehido pakaitalus medienos plokščių gamyboje.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international