Umwelt

от името на Intermunicipal Committee for the Quality of Life of Dosolo (Междуобщински комитет за качеството на живота в Дозоло), относно по-строги пределни стойности на формалдехида съгласно Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и замяната му при производството на дървени плоскости 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията, вземайки като повод промяната в класификацията на формалдехида като канцероген от „за който съществува подозрение“ на „за който се предполага или знае“ (в сила от 1 януари 2016 г. съгласно Регламент (ЕС) № 605/2014), изразява тревога от името на жителите на област в провинцията Мантуа (Ломбардия), където по нейни думи се произвежда повече от 12% от целия формалдехид в Европа (4 115 000 тона годишно). По-специално тази субстанция се използва от местната химическа индустрия за производството на плоскости от дървесни влакна и по време на този процес голямо количество се отделя в атмосферата. Въз основа на резултатите от епидемиологични проучвания, проведени от местния здравен орган в Мантуа (2012 г.), децата, които живеят в близост до заводите, страдат от заболявания на дихателната система и са по-изложени на генотоксични вреди с изменения в тяхното ДНК, които могат да причинят рак. В противоречие с изискването за намаляване на емисиите на формалдехид и NO2, установено в комплексното екологично разрешително на химическия завод Pomponesco SPA, подновено през 2012 г., през 2016 г. провинция Мантуа е позволила увеличаване на производството, което е довело до увеличаване на емисиите и на риска от аварии, включващи експлозии или пожари. В тази връзка вносителката на петицията споменава редица притеснителни инциденти (експлозии, облаци дим, дъжд от жълт пясък), за последния от които (на 20 юли 2017 г.), настъпил в помещенията на въпросния завод, се твърди, че е довел до нараняване на работници и видими повреди на сградите вследствие на експлозия с въздействие, подобно на това от земетресение. Във връзка с последния инцидент в момента се води наказателно производство. В заключение вносителката на петицията набляга на факта, че формалдехидът, освен че се използва в производствената верига на продуктите от дърво, има широка гама от приложения като съставка на термореактивни смоли, козметични продукти, перилни препарати, лекарства и ваксини, разтворители и бои и др., и отправя редица искания: 1) налагане на по-строги пределни стойности на емисиите в атмосферата, отговарящи на най-добрите налични техники (НДНТ) за производството на дървесни плоскости, на основание на Решение за изпълнение на Комисията (ЕС) 2015/2119 от 20 ноември 2015 г.; 2) намаляване на индивидуалните гранични стойности на експозиция на формалдехид до неговото пълно заместване до 31 декември 2019 г.; 3) включване на тези предпазни мерки също така в Решение (ЕС) 2016/902 (заключения за НДНТ относно обичайните системи за пречистване/управление на отпадъчни води и изходящи газове в сектора на химическата промишленост); 4) включване на формалдехида в приложение XIV към Регламент № 1907/2006 (REACH) относно веществата, подлежащи на разрешаване, тъй като са канцерогенни, устойчиви и биоакумулиращи. 5) използване на заместители на формалдехида при производството на дървени плоскости.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international