Handelspolitik

относно удължаване на продуктовите гаранции в ЕС 

Matias Kiviniemi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да направи оценка на финансовото въздействие на удължаването на гаранциите за европейските потребители, предприятия и производства. Вносителят на петицията също така изисква от Европейския парламент да разшири директивата за правата на потребителите с уточняване на необходимите продуктови категории и пътни карти за гаранции за всяка от тях. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да установи процес за редовно извършване на оценка и актуализиране на пътните карти. Вносителят на петицията призовава за по-устойчив подход към продуктовите гаранции, които да важат по-дълго и които да увеличават дела на ремонти в сравнение с отпадъците.

Thank you for your support, Matias Kiviniemi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international