Umwelt

относно мащабно изсичане на дървета в град Виго съгласно стратегия за устойчиво градско развитие 

R. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от това, че в проект, иницииран като част от покана за набиране на предложения за стратегия за устойчиво градско развитие, съфинансирана от оперативна програма ЕФРР за устойчив растеж за периода 2014-2020, се предвижда мащабно изсичане на големи дървета, чиято възраст надвишава 70 години (13 лимонови и 41 кестенови дървета), както и преместването и последващото презасаждане на 29 портокалови дървета и 45 камелии, които вече над 40 г. са част от Gran Vía. Според него действията на органите са в нарушение на критериите и целите, указани в поканата за представяне на предложения, и призовава за спиране на проекта и за иницииране на разследване от страна на Комисията.

Thank you for your support, R. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international