Zusammenleben

от името на GURASOS (Асоциация на родителите за защита на децата от замърсяване), относно липсата на планиране и обществена консултация относно третирането на отпадъците в град Сан Себастиан, Гипускоа 

GuraSOS
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да провери дали е имало липса на планиране и обществена консултация относно възлагането на договори за третиране на отпадъци за град Сан Себастиан. Вносителят твърди, че регионалните и местните органи са нарушили законодателството на ЕС в следните области: планиране на отпадъците; участие на обществеността във вземането на решения по въпроси, свързани с околната среда; разрешения във връзка с околната среда; възлагане на обществени поръчки; достъп до правосъдие по въпроси на околната среда; и бюджетния дефицит (финансова устойчивост и бюджетно салдо).

Thank you for your support, GuraSOS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now