Tiere

от името на Galgos sin Fronteras (асоциация за спасяване и осиновяване на хрътки, използвани предимно за лов) и FAPAM (Федерация на асоциациите за опазване и защита на животни в община Мадрид), относно забраната за използване на хрътки в ловните практики  

GALGOS SIN FRONTERAS Y FAPAM
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 04/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията призовава за забрана на лова с хрътки, който според нея противоречи на Директивата за местообитанията, с мотива, че ловът с хрътки е единствената форма на лов в Европа, при която кучето преследва плячката си и я убива. Този процес не е селективен и животни, изложени на риск от изчезване, или от застрашени видове могат да бъдат убити в зоните на мрежата по „Натура 2000“ в нарушение както на Директивата за местообитанията, така и на Директивата за птиците и на програмата LIFE на ЕК за опазване на видовете.

Thank you for your support, GALGOS SIN FRONTERAS Y FAPAM

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now