Animal rights

от името на Galgos sin Fronteras (асоциация за спасяване и осиновяване на хрътки, използвани предимно за лов) и FAPAM (Федерация на асоциациите за опазване и защита на животни в община Мадрид), относно забраната за използване на хрътки в ловните практики  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията призовава за забрана на лова с хрътки, който според нея противоречи на Директивата за местообитанията, с мотива, че ловът с хрътки е единствената форма на лов в Европа, при която кучето преследва плячката си и я убива. Този процес не е селективен и животни, изложени на риск от изчезване, или от застрашени видове могат да бъдат убити в зоните на мрежата по „Натура 2000“ в нарушение както на Директивата за местообитанията, така и на Директивата за птиците и на програмата LIFE на ЕК за опазване на видовете.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now