Tiere

от името на Galgos sin Fronteras (асоциация за спасяване и осиновяване на хрътки, използвани предимно за лов) и FAPAM (Федерация на асоциациите за опазване и защита на животни в община Мадрид), относно забраната за използване на хрътки в ловните практики  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията призовава за забрана на лова с хрътки, който според нея противоречи на Директивата за местообитанията, с мотива, че ловът с хрътки е единствената форма на лов в Европа, при която кучето преследва плячката си и я убива. Този процес не е селективен и животни, изложени на риск от изчезване, или от застрашени видове могат да бъдат убити в зоните на мрежата по „Натура 2000“ в нарушение както на Директивата за местообитанията, така и на Директивата за птиците и на програмата LIFE на ЕК за опазване на видовете.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now